Quick View
58B939ED-4B88-4293-B7DF-674B50D8F93B.jpg 955C3697-29CF-4D46-B58D-DF73E8833A09.jpg

The Snake Print Ring

110.00
Quick View
IMG_3999.jpg IMG_0135.jpg

The Crown Ring

110.00
Quick View
IMG_0349.jpg IMG_0148.jpg

The Venus & Mars Ring

110.00
Quick View
IMG_0350.jpg 8C54B61B-C593-4E3A-ABE3-DA0D34C991FB.jpg

The Plasmics Ring Collection

160.00
Quick View
7BB3CF8B-1CE5-4E60-B273-2752F52F499F.jpg B671B100-2209-412B-BD2C-C7F5B116DD57.jpg

The Square Ring

110.00
Quick View
IMG_2063.jpg Edita carport rings.png

The Snake Ring

110.00
Quick View
IMG_0343.jpg IMG_5637.jpg

The Tube Ring

110.00
Quick View
IMG_2069.jpg IMG_5597.jpeg

The Signet Ring

110.00
Quick View
IMG_0103.jpg B989C6C6-4E4A-4C7C-B5A0-0CBC169FA533.jpg

The Cake Ring

110.00
Quick View
Enlight1.jpg Enlight45.jpg

The Maya Ring

110.00
Quick View
IMG_4180.jpeg IMG_1472.jpg

The Print Ring

110.00
Quick View
IMG_6526.jpg IMG_2064.jpg

The Circle Ring

90.00
Quick View
IMG_0344.jpg Edita close up rings.png

The Band Ring

110.00
Quick View
IMG_8431.jpeg IMG_4835.jpg

The Spiral Ring

99.00
Quick View
L1010208.jpg IMG_2027.jpg

The Rock Ring: Fluorite

160.00
Quick View
IMG_1947.jpg L1010212.jpg

The Rock Ring: Tourmaline

160.00
Quick View
The Rock Ring: Yellow Calcite IMG_1948.jpg

The Rock Ring: Yellow Calcite

160.00
Quick View
IMG_1961.jpg IMG_1533.jpg

The Rock Ring: Raw Red Garnet

160.00
Quick View
IMG_1949.jpg IMG_1771.jpg

The Rock Ring: Green Aventurine

160.00
Quick View
IMG_1965.jpg IMG_1773.jpg

The Rock Ring: Lapis Lazuli

160.00